O Courel en Vivo

Camará en directo desde Teixeira do Courel. Pagada pola Asoc. Xuvenil Buraca das Grellas. Configurada por Óscar Carrete sobre a rede Guifinet comunitaria de Teixeira . Cumprindo a Lei de Proteción de Datos 3/2018 e a RGPD sobre imaxes en paisaxes e panorámicas

Hora da panorámica: