DOCUMENTOS

  • Malla de Noceda do Courel no 1999
  • REPRESALIADOS NA POSGUERRA POR PENSAR DISTINTO
  • Segregación de A Seara e Outeiro 1964 -1970 e outros intentos
  • Xuízos Criminais do Courel durante a Ditadura
  • ALFONSO II O CASTO-REFUXIADO EN SOBREDO.Desde o Ano 763 aprox.
  • 43 CONDENADOS OU PASEADOS POR PENSAR DISTINTO -NO COUREL
  • A SIDERURXIA NO COUREL ( sec. XVI-XIX )
  • UBICACIÓN DO MONTE TOLEDO, CITADO NA TÉSERA DA HOSPITALIDADE DO COUREL(ano 28 d.c)
  • MUÍN DE REQUEIXIDE
  • ARQUIVO DA CASA DE OTERO DE QUIROGA (S.XIII-XVIII)