Camiño de Santiago polo Caurel

Tratamos de deixar neste artigo varios estudos e escritos que demostran que polo Concello de F. do Courel pasou no seu día unha ruta «xacobea.»

O Catastro da Ensenada 1752 que recollia en cada aldea o que había, fala do prado do Hospital en Paderne (Hospital de Peregrinos)

Extracto do Catastro do Marques da Ensenada

Transcripción dun Pleito de 1588 onde se xulgan reclamacións dos administradores do Hospital

A presencia de Hospitais na Idade Media dabase cando pasaba unha ruta xacobea por alí.
Artigo que fala do Camiño

Informantes X. Parada Jato e David Gil Mato