Festa da Serra Portuguesa

Antigamente, oAntigamente, o aserado da madeira supuña moitas horas, experiencia e traballo. Para converter unha torada de madeira en táboas ou «tablois», requiría de moitos esforzos. Recreouse en varias ocasións en Ferreiros e Froxan, pola Asociación Fonte do Milagro. Podedes ver un vídeo desa recreación:

Informante Asociación Fonte do Milagro