Video da Festa de Meiraos 1994

Video pasado a VHS, cedido e recortado para que non se perda. Se contas con algunha cinta VHS, cassete ou magnetófono, pasámolo GRATUITAMENTE a dixital. Senón rematarase perdendo. Contáctanos sen compromiso.