Traballo da Jusdicion Real do Caurel, no Marques da Ensenada 1752-1753

Traballo elaborado por : Rosa Mª Guntiñas Rodríguez . Neste traballo, relaciaonanse os datos principais do Catastro do Marques da Ensenada 1752-1753, nas diferentes aldeas do Caurel.

caurel