UBICACIÓN DO MONTE TOLEDO, CITADO NA TÉSERA DA HOSPITALIDADE DO COUREL(ano 28 d.c)

Estudo de Nicandro Ares Vázquez, N. (1991): «Lougei castellanei Toletenses», Publicado na revista Lucensia nº2, pp. 95-102.
O nº 2 de Lucensia, consultado na Biblioteca de Ramón Ferreiro – Lugo . Neste estudo, Nicandro, localiza o Monte Toledo, que se cita na Tesera da Hospitalidade, e sitúao entre Oencia e Vilarrubín. Isto ven a apuntalar ao Monte Cido como candidato a Monte Medulio. Pode que en Cido estivera o santuario da» Ara Augusta» que se nomea na outra tabla epigráfica que tamén apareceu en Cido, Tabula Lougeiorum, e os habitantes do Toletum puideron levar ambas a Cido para denunciar uns pactos aos que quizais foran obrigados polos romanos.

Na cara sur da Pena do Seo nace o río Valdelouro na imaxe vesa toda a cunca do río Valdelouro, río que según Madoz, nace no monte Toledo, polo tanto identifíca Toledo con Pena do Seo

Pena de Seo, Oencia. Moi preto do Courel
Diccionario de Pascual Madoz tamén o dí – Ano 1845

INFORMANTE: Orlando Álvarez